Sieci światłowodowe – część 9

Bez kategoriiBlog

Wdmuchiwanie kabli c.d. Sprzęt do wdmuchiwania kabli. Urządzenia pomocnicze.  

W procesie wdmuchiwania kabli, oprócz wdmuchiwarek i kompresorów, wykorzystywane są jeszcze inne urządzenia i przyrządy ułatwiające i usprawniające pracę.

Pierwsza grupa to przyrządy bezpośrednio związane z wdmuchiwarkami:

 1. Głowice dodmuchujące
 2. Złącza Y
 3. Złącza X
 4. Smarownice kabla
 5. Płyny poślizgowe

Druga grupa to osprzęt do kompresorów, kabli i rur osłonowych:

 1. Przyczepy do przewozu kabli i mikrorurek
 2. Odwijaki do bębnów kablowych i mikrorurek
 3. Przyrządy do zwijania nadmiaru kabla (karuzele)
 4. Chłodnice powietrza
 5. Osuszacze powietrza
 6. Podgrzewacze powietrza
 7. Stoły i stojaki do wdmuchiwarek
 8. Rozcinacze do pakietów mikrorurek
 9. Główki prowadzące kable
 10. Główki prowadzące mikrorurki
 11. Aparatura do napełniania mikrorurek powietrzem
 12. Przyrządy do pomiaru szczelności kanalizacji
 13. Przyrządy do kalibracji kanalizacji
 14. Kulki do kalibracji mikrorurek
 15. Gąbki do smarowania i czyszczenia rur mikrorurek
 16. Sondy lokalizacyjne
 17. Przyrządy do gratowania rur HDPE i mikrorurek

Głowice dodmuchujące to urządzenia stosowane do zwiększenia zasięgu wdmuchiwania lub do wdmuchnięcia nadmiaru kabla z zasobnika czy po odwijaniu kabla z bębna, po wdmuchiwaniu w dwóch kierunkach. Najczęściej są to takie same głowice jak we wdmuchiwarkach, ewentualnie wyposażone w dodatkowe uchwyty do rur osłonowych.

Złącza Y to przyrządy stosowane przy wdmuchiwaniu dodatkowego kabla do kanalizacji, w której już znajduje się jeden kabel, lub przy wdmuchiwaniu dwóch kabli jednocześnie w jedną rurę osłonową. Te urządzenia stosowane są w zasadzie dla kanalizacji powyżej 32 mm średnicy, choć mamy udokumentowane przykłady zastosowania podobnych rozwiązań (modyfikacja głowicy Blue Dragon Jet Standard).

Złącza X to przyrządy do dodmuchiwania kolejnego kabla do kanalizacji, w której znajdują się już dwa kable.

Smarownice kabla. Aktualnie występują głównie jako osobne urządzenia, choć zdarzają się rozwiązania, gdzie smarownice są integralną częścią głowicy wdmuchującej. Smarownica ma za zadanie smarowanie wdmuchiwanego kabla przez cały proces wdmuchiwania, co zdecydowanie obniża tarcie i wydatnie zwiększa zasięg wdmuchiwania.

Płyny poślizgowe. Płyn poślizgowy ma za zadanie zmniejszyć tarcie między kablem a powierzchnią rury osłonowej. Absolutnym wymogiem jest, aby płyn był obojętny dla środowiska oraz zapobiegał powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Z reguły stosuje się inne płyny poślizgowe dla kanalizacji o średnicach większych niż D=20 mm, a inne dla mikrorurek. Przy wdmuchiwaniu najcieńszych kabli o średnicy poniżej 1 mm należy dobrze rozważyć, czy zastosowanie płynu poślizgowego nie spowoduje zwiększenia oporów ze względu na możliwość „przyklejenia” się kabla do ścianki mikrorurki.

Odradzam stosowanie wynalazków typu: płyny do mycia naczyń, które wysychają w trakcie procesu wdmuchiwania, zwiększając tarcie, a szczególnie różnego rodzaju oleje jadalne czy mineralne, które wprawdzie zmniejszają tarcie, ale bardzo często w późniejszym czasie żelują oraz wchodzą w reakcję z materiałem kabla lub rury osłonowej, powodując uszkodzenia włókien oraz uniemożliwiając wyciągnięcie kabla z kanalizacji.