Wojownik w Polsce

światłowody
Bez kategoriiBlog

Jak wiemy, bezwykopowe technologie budowy podziemnych instalacji rurociągowych lub kablowych zadomowiły się już w Polsce na dobre. Wielu inwestorów wręcz nie dopuszcza stosowania
otwartych wykopów, jeżeli jest możliwość zrobienia przewiertu, przecisku czy mikrotunelu. Większość firm wykonawczych jest już wyposażona w wiertnice poziome, maszyny HDD czy
krety. Przy krótkich instalacjach, np. przejściach pod drogami i ulicami, kret jest bezwzględnie najtańszym rozwiązaniem…