Wdmuchiwanie wodą pod ciśnieniem

światłowody
Bez kategoriiBlog

Technologia wprowadzania kabli telekomunikacyjnych w rury kanalizacji kablowej przy użyciu wody pod ciśnieniem znana jest na świecie od kilkunastu lat. Prekursorami stosowania
tej metody, podobnie jak zwykłego wdmuchiwania byli Holendrzy i Szwajcarzy. W dużym uproszczeniu polega ona na zastąpieniu powietrza wdmuchującego kabel wodą. Tylko tyle i aż tyle