Wdmuchiwanie światłowodów – 10 Złotych Reguł Niebieskiego Smoka

10 reguł
Bez kategoriiBlog

Wdmuchiwanie światłowodów – 10 Złotych Reguł Niebieskiego Smoka. Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący wdmuchiwania kabli.

1. Przygotuj odpowiednio kanalizację teletechniczną
a. Sprawdź szczelność rurociągu(przeprowadź próbę szczelności).
b. Sprawdź drożność i geometrię rurociągu(Dokonaj kalibracji przedmuchując kulki stalowe o średnicy 0,8-0,9 średnicy wewnętrznej rurki).
c. Oczyść i przesmaruj rurociąg przedmuchując gąbki nasączone odpowiednim płynem poślizgowym.

2. Dobierz odpowiednią średnicę kabla do istniejącej kanalizacji
a. Stosunek średnicy zewnętrznej kabla do średnicy wewnętrznej rurki powinien być zbliżony do 60%. Przy tej wartości uzyskuje się największe zasięgi wdmuchiwania

3. Dobierz odpowiedni kompresor
a. Dla rur osłonowych D= 32mm do D= 50 mm potrzebne są duże kompresory o wydajności 8-11 m3/min i ciśnieniu roboczym 8-10 bar.
b. Dla rur o średnicach 12mm-20 mm potrzebny jest kompresor o ciśnieniu 15 bar i wydajności do 2m3/min.
c. dla rur o średnicach 7mm-12 mm wystarczy kompresor o ciśnieniu 15 bar i wydajności 1m3/min.
d. dla mikrorurek o średnicach do 7 mm wystarczą kompresory o ciśnieniu 10-12 bar i wydajności 0,1 do 0,5 m3/min.

4. Dobierz odpowiednią wdmuchiwarkę
a. Rurki do 12 mm – BDJ Budget
b. Rurki do 20 mm – BDJ Mini, BDJ Standard
c. Rurki do 50 mm – BDJ Max, BDJ Hydro, BDJ Hydro Chain
d. Wdmuchiwanie mikrorurek – BDJ Multitube, BDJ Multitube Belt

5. Dobierz odpowiedni osprzęt
a. Osprzęt do kompresorów : chłodnice powietrza,osuszacze powietrza,podgrzewacze powietrza.
b. Osprzęt do wdmuchiwania: złącza Y, głowice dodmuchujące.
c. Osprzęt do kabli : przyczepy kablowe, stojaki do odwijania kabli, Zasobniki do odwijania nadmiaru kabla (Twister,Figaro).
d. Osprzęt do rur i mikrorurek : Przyczepy i odwijaki, obcinarki,testery szczelności, kalibratory,sondy lokalizacyjne.

6. Zadbaj o organizację placu budowy
a. Zapewnij swobodne odwijanie kabla z możliwością kontroli prędkości odwijania.
b. Ustaw wdmuchiwarkę na pewnym i stabilnym stojaku.
c. Zadbaj, aby kabel, wdmuchiwarka i rurociąg były w miarę możliwości w jednej linii.
d. Zadbaj, aby na końcu trasy wdmuchiwania wychodzące powietrze i wychodzący kabel nie mogły nikogo uderzyć.

7. Zadbaj o wyposażenie obsługi
a. Wszyscy członkowie obsługi muszą być przeszkoleni do pracy na obsługiwanych maszynach.Przy maszynach powinny być instrukcje obsługi.
b. Obsługa powinna być wyposażona w odpowiednią odzież ochronną, zapewniającą bezpieczną pracę.
c. Zapewnij łączność pracowników na początku i na końcu trasy wdmuchiwania.
d. Po zakończeniu wdmuchiwania należy obniżyć ciśnienie do atmosferycznego we wszystkich urządzeniach i przewodach.

8. Przygotuj odpowiednio kabel do wdmuchiwania
a. Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo nawinięty na bębnie.
b. Sprawdź, czy kabel nie jest zdeformowany (pogięty, pozaginany).
c. Zadbaj, aby kabel nie był zabrudzony.
d. Załóż na koniec kabla odpowiednią mosiężną końcówkę.

9. Przeprowadź CRASH TEST
a. W głowicy wdmuchiwarki zamocuj krótki ( 1,5 m dla rur HDPE 32;40;50mm, i 1 m dla mikrorurek) odcinek rury osłonowej, zaślepionej na końcu.
W podajniku wdmuchiwarki umieść odcinek kabla długości 3-4 m , a silniki ustaw na niewielką moc (w zależności od rodzaju napędu poprzez ustawienie ciśnienia na silnikach pneumatycznych lub hydraulicznych , lub potencjometrem mocy przy silnikach elektrycznych). Następnie uruchom podajnik, tak aby kabel z największą możliwą prędkością uderzył w koniec zaślepionej rury osłonowej . Operację powtórz kilkukrotnie, zwiększając za każdym razem moc silników, aż doprowadzisz do sytuacji w której kabel ulegnie wyłamaniu.Maksymalną dopuszczalną siłą wpychającą będzie ta z ostatniej próby, która nie uszkodziła kabla.

10. Przeprowadź prawidłowo proces wdmuchiwania
a. Metoda tłoczkowa stosowana jest tylko do instalacji w rurach osłonowych o średnicach wewnętrznych powyżej 28 mm (Zewnętrzna 32 mm). Tłoczek należy zamocować na końcu kabla przy pomocy specjalnej pończochy do kabli światłowodowych. Po założeniu pończochy na kabel, w celu jej zabezpieczenia przed zsunięciem należy ostatnie kilka centymetrów owinąć ciasno miękką taśmą klejącą, tak aby zakleić końcówkę pończochy na kablu.Tłoczek powinien być wyposażony w wykonane z tworzywa sztucznego miękkie gumki, o średnicy dobranej do średnicy rury osłonowej. Tłoczek powinien bez oporów przesuwać się wewnątrz rury. W razie potrzeby można obrobić zewnętrzną średnice uszczelki.Przed włożeniu tłoczka z kablem do rury należy wlać około ½ l płynu poślizgowego. Po włożeniu tłoczka z kablem do rury i wepchnięciu go na odległość kilku metrów należy wlać kolejną porcję płynu poślizgowego, około 1l na 1 km przewidywanej trasy wdmuchiwania. Następnie podłączyć rurę z kablem do głowicy wdmuchiwarki. Przy podniesionych gąsienicach (paskach, kołach,rolkach) napędu zacząć powoli podawać sprężone powietrze, kontrolując prędkość przemieszczania kabla, tak, aby nie przekroczyła 120-130 m/min. W przypadku występowania wielu zakrętów na początku trasy prędkość należy ograniczyć do max 60 m/min. W momencie gdy prędkość kabla spada poniżej 30 m/min trzeba włączyć podajnik . Optymalna prędkość to 60-120 m/min. Siła dopychająca nie może być większa, niż określona w trakcie Crash-testu. Należy zwrócić uwagę, aby na drugim końcu rury osłonowej wyskakujący tłoczek nie uderzył nikogo z obsługi.

b. Metoda strumieniowa stosowana jest dla kabli od 0,5 mm średnicy oraz rur osłonowych od 4 mm średnicy wewnętrznej . Przed wprowadzeniem kabla do rury należy zabezpieczyć końcówkę kabla specjalną główką mosiężną, lub co najmniej obtopić zapalniczką tak, aby była obła, bez ostrych krawędzi. Następnie wlać do rury osłonowej odpowiednią do średnicy ilość płynu poślizgowego . Wprowadzić ręcznie kabel do rury osłonowej na kilka- kilkadziesiąt metrów. Następnie zamontować rurę osłonową wraz z kablem we wdmuchiwarce. Po uruchomieniu podajnika , bez załączonego powietrza należy wepchnąć kabel do rurociągu na maksymalnie dużą odległość,z prędkością do 60 m/min, ale tak, aby nie uszkodzić kabla, czyli nie można przekroczyć siły która została określona w trakcie przeprowadzania tzw. Crash-testu . Gdy prędkość zaczyna wyraźnie spadać, trzeba powoli podawać do głowicy sprężone powietrze o ciśnieniu 1-2 bary. Należy pilnować, aby prędkość wdmuchiwania nie przekraczała 120-150 m/min. Wraz ze wzrostem oporów i spadkiem prędkości należy zwiększać ciśnienie powietrza wdmuchującego płynnie,
o 1-2 bary . Należy unikać zbyt szybkiego podania ciśnienia maksymalnego, gdyż może spowodować to wytworzenie się przeciwciśnienia przed czołem wdmuchiwanego kabla i w efekcie
zmniejszyć zasięg wdmuchiwania. Jeśli nie uda się osiągnąć zamierzonej długości, należy przerwać wdmuchiwanie, odpowietrzyć rurę i po kilku minutach spróbować jeszcze raz, zaczynając od minimalnego ciśnienia na głowicy. Operację można próbować powtórzyć kilkukrotnie (pełny tekst z ilustracjami do pobrania  w PDF) reguly smoka PL