Sieci światłowodowe – część 6

Bez kategoriiBlog

Wdmuchiwanie kabli. kable i urządzenia do wdmuchiwania (pełny artykuł do pobrania na dole strony)
Różnorodność kabli światłowodowych jest przeogromna. każdy z producentów podaje trochę inną klasyfikację, która dokładnie przedstawia jego proces produkcyjny. Z punktu widzenia procesu wdmuchiwania kabli jest obojętne czy kabel zawiera włókna jednomodowe, czy wielomodowe oraz jaka jest konstrukcja tub a także sposób uszczelnienia i zabezpieczenia przed wilgocią. Dla wdmuchującego jest ważne, aby kabel posiadał odpowiednie dla techniki wdmuchiwania właściwości:

 • odpowiednią sztywność, tak aby mógł przenieść silę dopychającą od podajnika,
 • był na tyle elastyczny, aby mógł pokonywać zakręty i zafalowania kanalizacji,
 • miał niski ciężar,
 • miał kształt przekroju maksymalnie zbliżony do kołowego, aby można go uszczelnić w głowicy
 • materiał płaszcza kabla musi być odporny na działania płynów poślizgowych

Ważne jest także, aby kabel dostarczany był na budowę w takim stanie, aby zapewnić bezproblemowe odwijanie. Czyli musi być prawidłowo ułożony na bębnie lub przy mniejszych średnicach w specjalnej kasecie. Niedopuszczalne jest dostarczanie kabla o zanieczyszczonej powierzchni. W dzisiejszych czasach wszyscy odpowiedzialni producenci określają w danych technicznych, czy kabel jest przeznaczony do instalacji techniką wdmuchiwania. powinny być także podane takie parametry jak: średnica, waga jednostkowa, maksymalna dopuszczalna siła dopychająca, maksymalna dopuszczalna siła zgniatająca oraz temperatury magazynowania, transportu i instalacji.

Sprzęt do wdmuchiwania kabli. podstawowe urządzenia do wdmuchiwania kabli to kompresory i wdmuchiwarki. Jak widać z rozważań teoretycznych, na długość wdmuchniętego kabla ma wpływ wiele czynników. Po dokładniejszej analizie okaże się, że większość tych czynników ma swoje odbicie w zaleceniach, o których pisałem we wcześniejszych artykułach.

Kompresory. Kompresory potrzebne do wdmuchiwania powinny  być dostosowane do zakresu średnic kabli, a właściwie to do średnic rur osłonowych, w które wdmuchujemy kable. Kable o średnicach większych niż 10mm (granica jest umowna) są instalowane najczęściej  w rury osłonowe o średnicach zewnętrznych 32mm, 40mm, 50mm i 63mm. Dla nich potrzebne są kompresory o wydajności ponad 10m3/min i ciśnieniu max 8bar. W zasadzie korzysta się tu tylko z kompresorów śrubowych z napędem spalinowym. Kompresor powinien być wyposażony w chłodnicę oraz osuszacz powietrza. Do mikrokabli o średnicach od 1mm do 10mm, które wdmuchiwane sa w rurki o średnicach wewnętrznych od 3mm do 14mm, używa się kompresorów o wydajności 1m3/min do 2m3/min oraz ciśnieniu 15bar. Kompresory muszą być wyposażone w chodnicę i osuszacz powietrza. tu także dominują kompresory śrubowe, z napędem spalinowym, choć zdarzyło się spotkać na budowie kompresory łopatkowe lub tłokowe. do mikrokabli o średnicach poniżej 2mm wdmuchiwanych w mikrorurki o średnicy wewnętrznej poniżej 6mm stosowane są kompresory o ciśnieniu od 10bar do 15bar i wydajności od 0,1m3/min do 0,5m3/min. Tu ze względu na mniejsze zasięgi wdmuchiwania, można zrezygnować z chłodnicy powietrza i osuszacza. W tej grupie przeważają kompresory tłokowe z napędem elektrycznym. Oprócz kompresorów ważnym komponentem pneumatyki są chłodnice powietrza, osuszacze powietrza i przewody powietrzne. bardzo ważne jest aby cały osprzęt miał odpowiednie średnice kanałów powietrznych, adekwatne do wydajności kompresora, tak aby nie występowało nadmierne dławienie przepływu, które może znacząco obniżyć zasięg wdmuchiwania.

Wdmuchiwarki. Wdmuchiwarki to maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza lub wody. W większości przypadków wdmuchiwarki mają podobną budowę i składają się z następujących elementów i podzespołów:

 • głowicy, która umożliwia pewne zamocowanie rury osłonowej, w którą będzie wdmuchiwany kabel, oraz doprowadza medium (powietrze lub wodę) do tejże rury. kabel wprowadzany do rury poprzez głowicę przechodzi przez układ uszczelnień i niepozwalający do wypływu medium w kierunku maszyny
 • podajnika, który przemieszcza kabel w kierunku głowicy
 • podstawy lub ramy, do której mocowane są podzespoły wdmuchiwarki,
 • prowadzenie kabla czyli zespołu tulejek lub rolek prowadzących kabel do głowicy,
 • przyłącza powietrza lub wody, które w pewny i bezpieczny sposób pozwala doprowadzić medium do wdmuchiwarki,
 • licznika, który wskazuje długość (czasem i prędkość) wdmuchniętego kabla,
 • zespołu sterującego pozwalajacego kontrolować prędkość przemieszczania kabla oraz siłę dopychającą podajnika.

Aktualnie wdmuchiwarki coraz częściej wyposażone są w sterowniki elektroniczne pozwalające na dokładną kontrolę i często rejestrację parametrów wdmuchiwania. Na użytek naszej publikacji dokonamy podziału maszyn wdmuchiwających kable:

ze względu na przeznaczenie:

 • wdmuchiwarki do kabliklasycznych, o średnicy zewnętrznej powyżej 10mm
 • wdmuchiwarki do mikrokabli, o śreednicy zewnętrznej ponizej 10mm
 • wdmuchiwarki do pakietów mikrorurek

ze względu na rodzaj podajnika:

 • z podajnikiem gąsienicowym
 • z podajnikiem rolkowym
 • z podajnikiem paskowym
 • z podajnikiem na tarczach zębatych
 • głowice wdmuchujące bez podajników

ze względu na rodzaj napędu:

 • z silnikami pneumatycznymi
 • z silnikami hydraulicznymi
 • z silnikami elektrycznymi
 • z napędem zewnętrznym (np. wkrętarka)