Licznik mechaniczny mechanical counter

Licznik mechaniczny

Licznik mechaniczny

Służy do pomiaru odległości wdmuchiwania w trakcie pracy wdmuchiwarki. Nie wymaga zasilania elektrycznego.

Sprawdź także licznik elektroniczny: BDJ Akcesoria