Optymalne układanie kanalizacji teletechnicznej względem przyszłej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

AktualnościBlog

W dobie intensywnego rozwoju technologii, w tym zwłaszcza rosnącej roli Internetu światłowodowego, poprawne i skuteczne układanie kanalizacji teletechnicznej staje się kluczowym aspektem infrastruktury. To baza pod przyszłą rozbudowę i etap, od którego zależy naprawdę wiele. Wprowadzanie kabli światłowodowych do nowych lokalizacji wymaga od operatorów położenia nowej kanalizacji teletechnicznej lub wykorzystania istniejącej, w którą ręcznie lub za pomocą urządzeń, takich jak wdmuchiwarki światłowodowe Blue Dragon Jet zostaną wprowadzone nowe kable, tworząc kolejne połączenia telekomunikacyjne. Oczywiście można rozkopać istniejącą kanalizację, zmodyfikować jej położenie, czy też położyć całość lub fragmenty na nowo, ale wiąże się to nie tylko z ogromną inwestycją finansową, ale także z pokaźnymi kosztami społecznymi, jak rozkopane chodniki, rozkopane drogi, objazdy, problemy komunikacyjne itp. Tego rodzaju działanie jest dalekie od propagowanych w ostatnich latach działań z użyciem technologii bezwykopowych.

Istota kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacja teletechniczna stanowi podstawową infrastrukturę, umożliwiającą zabezpieczenie kabli, w tym kabli światłowodowych, przed wpływami środowiska zewnętrznego. Dodatkowo pozwala ukryć przewody napowietrzne, które skutecznie psują krajobraz. Prawidłowe układanie kanalizacji teletechnicznej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności i trwałości sieci telekomunikacyjnych. Realizacja budowy kanalizacji teletechnicznej to nie tylko „tu i teraz”, ale wizja przyszłej użyteczności wybudowanej kanalizacji w zakresie ewentualnej rozbudowy sieci. Dlatego tak ważne jest odpowiednia strategia budowy, wiedza, umiejętności i technika, która pozwoli kanalizacji teletechnicznej być solidną podstawą sieci komunikacyjnej. Jakie są etapy prawidłowego przygotowania dobrego projektu układania kanalizacji teletechnicznej?

  1. Etap planowania i rozpoznawania terenu.

Pierwszym etapem jest precyzyjne zaplanowanie trasy kanalizacji i nie tylko. Planuje się również to ile rur/mikrorurek trzeba położyć aby zapewnić odpowiednią przepustowość danych, a także ile pustych rur/pakietów mikrorurek zostawić, aby można było łatwo rozbudować sieć o kolejne kable bez potrzeby dodatkowych prac ziemnych. Takie planowanie sprawia, że w przyszłości wystarczy jedynie dodmuchać kolejny kabel i podłączyć go do aktywnej już sieci. 

Warto uwzględnić zmienne warunki terenowe, rodzaj gruntu, a także ewentualne przeszkody, takie jak istniejące już sieci infrastrukturalne czy budynki. Odpowiednia analiza terenu pozwala na uniknięcie problemów związanych z przyszłymi przeróbkami oraz minimalizację zakłóceń w trakcie realizacji projektu.

  1. Wybór odpowiednich materiałów.

Materiały używane do konstrukcji kanalizacji teletechnicznej powinny charakteryzować się wysoką trwałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowanie odpornych na warunki atmosferyczne i chemiczne materiałów, które zapewnią długą żywotność infrastruktury. Tu, w zależności od charakterystyki klimatu czy terenu wybór, może być bardzo zróżnicowany.

  1. Zaplanowanie najmniej inwazyjnej techniki układania kanalizacji.

Podczas realizacji projektu, stosowanie nowoczesnych technik układania kanalizacji jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Oczywiście najlepiej zadbać o ułożenie kanalizacji teletechnicznej z myślą o przyszłości w trakcie powstawania nowych budynków, osiedli, firm czy parków przemysłowych. Wtedy teren jest przygotowany do inwazyjnych prac i nie trzeba go dodatkowo eksploatować. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Techniki horyzontalnego wiercenia czy koparki sterowanej komputerowo pozwalają na precyzyjne układanie kanalizacji bez konieczności wykonywania dużych wykopów, co ogranicza wpływ prac na otoczenie.

  1. Odpowiednia ochrona rur i znajdujących się w niej kabli światłowodowych.

W trakcie układania kanalizacji, szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę kabli światłowodowych. Zastosowanie odpowiednich rur, osłon oraz systemów zabezpieczających przed zgnieceniem czy uszkodzeniem mechanicznym gwarantuje długotrwałą niezawodność sieci telekomunikacyjnej. Tutaj ważna jest także technika zakopywania kanalizacji. Należy zachować szczególną staranność, aby nie spowodować przemieszczenia się zakopywanych rur. Pierwsza warstwa gruntu, mająca bezpośredni kontakt z rurami musi być wolna od kamieni gruzu i tym podobnych. Najlepiej, gdy będzie to przesiany piasek lub ziemia. Nie wolno zapomnieć, o umieszczeniu w wykopie na odpowiedniej głębokości taśmy sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy także zachować w przypadku zagęszczania mechanicznego ziemi  w wykopie, aby nie spowodować zagniecenia leżących na dnie rurek.

  1. Uwzględnienie przyszłości budowanej infrastruktury teletechnicznej.

Dynamiczny rozwój technologii wymusza ciągłe dostosowywanie infrastruktury teletechnicznej do nowych wymagań. W związku z tym, układanie kanalizacji powinno uwzględniać możliwość przyszłego rozbudowywania sieci, umożliwiając płynne wprowadzanie nowych kabli światłowodowych wraz z rozwojem technologicznym i bez konieczności niepotrzebnej ingerencji w teren i środowisko.

Poprawne układanie kanalizacji teletechnicznej stanowi kluczowy element infrastruktury umożliwiający rozwój sieci telekomunikacyjnych. Precyzyjne planowanie, odpowiedni wybór materiałów oraz zastosowanie nowoczesnych technik układania są niezbędne dla zapewnienia efektywności, trwałości i minimalnych zakłóceń w trakcie eksploatacji. Inwestycje w rozwój infrastruktury teletechnicznej są kluczowe dla zapewnienia społeczeństwu szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu światłowodowego, wspierając tym samym postęp technologiczny i rozwój społeczno-gospodarczy.